Αυτός ο ιστότοπος λειτουργεί από:

Jukki Poland Sp. z o.o.
ul. Gospodarcza 23C
20-211 Lublin, Poland
NIP: 9462701865

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην προαναφερθείσα διεύθυνση και μέσω της ακόλουθης διεύθυνσης email: 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ODR) στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε σε εξωδικαστικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός φορέα επίλυσης διαφορών καταναλωτών.